Advertentie
Advertentie

- Leasing van onroerende goederen is BTW-neutraal wanneer de overeenko

mst aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo kan de verhuurder de BTW van de constructiekosten terugvorderen, terwijl de huurder de BTW die hij aan de verhuurder betaalt, kan recupereren van de staat.- Gezien de daling van de intresten in de voorbije jaren kwamen leasinggever en leasingnemer het in niet weinig gevallen overeen de rentevoet te verlagen. De vraag rees daarbij of het contract dan nog BTW-neutraal kon blijven.- De minister van Financiën stelt dat in zon geval het huurcontract onder de toepassing van de BTW kan blijven. Wel moet de leasinggever kunnen bewijzen dat hij nog steeds zijn kosten kan dekken.