LEASING - WETGEVING

Absurdisme Elke Belg wordt geacht de wet te kennen. Menig ondernemer zwoegt zich te pletter om in het kluwen dat onze Belgische wetten zijn, toch nog de draad te vinden die naar het antwoord leidt. Onze Vlaamse ambtenaren getuigen van dezelfde energie, zo menen wij.