Leasingverkoop Locabel fors hoger in '94

BRUSSEL (tijd) - Leasingmaatschappij Locabel heeft vorig jaar voor acht miljard fr. nieuwe leasingkontrakten afgesloten in ons land. Dat is 48 procent meer dan in 1993. Het Franse dochterbedrijf investeerde voor drie miljard frank en is de belangrijkste buitenlandse roerende leasingmaatschappij in Frankrijk. 'De groei, die ongetwijfeld een weerspiegeling is van de aantrekkende investeringstrend na het zwakke recessiejaar '93, had nog hoger kunnen zijn', zeggen bestuurder-direkteur Xavier Piret en commercieel direkteur Alain Vervaet in een gesprek met de redaktie. De forse toename van de roerende verhuring werd getemperd door de daling van de onroerende leasing. Locabel koos ook met zorg haar verhuurrisico's uit. Locabel werkte de voorbije jaren hard aan een versterking van het distributienet. Bankleasing wint veld. Locabel is voor 75 procent eigendom van de Bank Brussel Lambert (BBL). De bank heeft op haar beurt verzekeraars Royale Belge en Winterthur als belangrijke aandeelhouders. Dat is te merken in de uitbouw van het distributienet. Sinds een paar jaar verkoopt BBL leasingkontrakten van Locabel onder eigen merknaam BBL Lease. Vorig jaar leverde dat leasingkontrakten op met een totale investeringswaarde van 500 miljoen fr.