Leden Brusselse executieven worden vervangen in de Raad

(tijd/belga) - De Kamerkommissie heeft gisteren meerderheid tegen oppositie de bijzondere wet goedgekeurd over de Brusselse instellingen. Volgens het ontwerp zal voor elk lid van de executieve en voor elke gewestelijke staatssekretaris een opvolger bijkomend zitting krijgen in de Hoofdstedelijke Raad. Zij krijgen stemrecht in de kommissies maar niet in de voltallige vergadering. Op deze wijze moet de vertegenwoordiging van de Vlamingen versterkt worden. Het ontwerp werd eerder reeds goedgekeurd door de senaat. Verder werden nog een hele reeds wetsontwerpen goedgekeurd en een resolutie over het Europees parlement.