Advertentie
Advertentie

Leden PS-kamerfraktie verlaten woedend kommissie derde faze

Gisteren stond de hervorming van de parlementaire instellingen op de agenda van de gemengde parlementaire kommissie. Senaatsvoorzitter Swaelen gaf tijdens de bijeenkomst de visie van de senatoren weer zoals deze ook reeds verwoord werd in het verslag Leemans dat voor een half jaar werd opgemaakt na voorbereidende gesprekken binnen de Senaat. Terzelfdertijd waarschuwde Swaelen er voor dat er geen enkele beslissing over de toekomst van de Senaat kan worden genomen zonder dat de senatoren zich hier mee akkoord hebben verklaard. De werking van de instellingen is immers een materie die door de grondwet wordt behandeld.