Leefbaar-partijen kloppenop collegedeuren in Nederland

(tijd) - Drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen lijken de diverse plaatselijke Leefbaar-partijen in Nederland hun winst te verzilveren. In verschillende steden staan ze op het punt een plaats in het college van burgemeester en schepenen te veroveren. Vele gevestigde partijen moeten met lede ogen aanzien dat voor hen geen of slechts een kleine plaats in de gemeentebesturen overblijft.