Leerjongeren komen met uitstekende kansen naar arbeidsmarkt

(tijd) - Jongeren die een leerkontrakt hebben beëindigd hebben in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit het technisch- en beroepssecundair onderwijs uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Ze hebben een grotere kans op onmiddellijke aanwerving, meestal op basis van kontrakten van onbepaalde duur en met een grote jobsatisfaktie.