Advertentie
Advertentie

Leerkracht heeft positief imago

(belga) - De leerkracht in het onderwijs in Vlaanderen heeft geen echt imagoprobleem en verdient een pluim. Voor 88 procent van de Vlamingen zijn leraars toffe mensen, kindgericht, geduldig, motiverend, sociaal en geëngageerd. Dat blijkt althans uit een onderzoek van de laatstejaarsstudenten van het Economisch Hoger Onderwijs van de Katholieke Hogeschool Leuven. De studenten ondervroegen, in opdracht van hun collegas van de lerarenopleiding, een representatieve steekproef van 1.000 volwassenen evenals 150 kinderen uit het tweede tot het zesde leerjaar. De ondervraagden verwachten dat leerkrachten zich bezighouden met kennisvergaring en kennisverwerking, meer dan met vorming. Voor 51 procent van de respondenten is verkeersopvoeding een hoofdverantwoordelijkheid van de ouders. Dat geldt ook voor het omgaan met seksualiteit (84%), beleefdheid (93%), respect voor andere culturen (55%), aanmoedigen tot sporten (68%) en de geloofsopvoeding (81%). Nieuwe technologieën (95%), leren leren (89%), informatie over drugs (72%) en het wereldgebeuren (67%) worden als kerntaken voor het onderwijs beschouw.De praktische opdrachten waarmee het onderwijzend personeel wordt belast (toezicht houden, organiseren van reizen en feesten enz.), zouden minder tijd mogen vergen. Bijscholing, het voorbereiden van de lessen, het bijwerken van leerlingen en het detecteren van problemen verdienen dan weer meer tijd.