Leerkrachten krijgen mogelijk loon naar werk

(tijd) - Op het kabinet van onderwijsminister Coens wordt luidop gedacht aan een versoepeling van de uurroosters van de leerkrachten. Dat moet het - voor degenen die het willen - mogelijk maken méér uren te presteren maar tegelijk ook méér te verdienen. Er wordt daarover een beleidsnota voorbereid die als basis moet dienen voor het grote onderwijsoverleg dat voor de herfst is aangekondigd. Een vergelijkende studie van de inkomenspositie van de leerkrachten in 11 van de 12 EG-landen is daarbij het uitgangspunt.