Advertentie
Advertentie

Leerkrachten nog te weinig computervaardig

(tijd) - Heel wat leerkrachten blijken zich nog op een beginnersniveau te situeren inzake informatie- en communicatievaardigheden. Omdat ze onvoldoende kennis hebben, verloopt de integratie van ICT in de vakken moeizaam. Dat blijkt uit een ICT-evaluatie van het departement-Onderwijs. Om ICT te integreren in de vakken en leerlingen de ICT-basisvaardigheden bij te brengen, dienen er twee noodzakelijke voorwaarden te worden vervuld, zegt het departement-Onderwijs. De leerkrachten moeten voldoende gevormd zijn en ze moeten beschikken over voldoende computer- en internetinfrastructuur. Wat die laatste voorwaarde betreft, scoort Vlaanderen goed in vergelijking met het Europese gemiddelde. Er zijn voldoende computers op de scholen. Alleen het aantal computers dat aangesloten is op het internet is nog voor verbetering vatbaar. De grootste uitdaging bestaat er volgens het departement in om de kwaliteit van het computerpark te handhaven. Het probleem zit hem bij de leerkrachten. Hun ICT-kennis laat nog te wensen over. Te weinig leerkrachten volgen een ICT-nascholing en er is weinig zicht op de invoering van die vaardigheden in de lespraktijk. De Europese doelstelling om tegen eind 2002 alle leerkrachten bij te scholen in ICT-vaardigheden is zeker niet behaald, staat in het rapport. En de beschikbare middelen om ICT-coordinatoren aan te stellen in de scholen zijn onvoldoende om de noden te lenigen. Minister Vanderpoorten kondigde als antwoord op het rapport aan dat ICT-bijscholing en opleiding nog deze legislatuur wordt uitgebreid. IdV