'Leerkrachten verdienen maar 3 procent meer'

(tijd) - Leerkrachten verdienen geen 10 tot 15 procent meer in vergelijking met vier jaar geleden maar slechts 3 procent. De christelijke onderwijscentrale (COC) en de Vlaamse christen-democraten hekelden gisteren de 'oneerlijke' en 'misleidende' informatie van de Vlaamse minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten. Tijdens de legislatuur van Vanderpoorten zijn er vier indexsprongen geweest. Indexsprongen zijn een syndicale verworvenheid, gelden voor alle werknemers en kunnen dus niet als een loonsverhoging voor het onderwijspersoneel worden beschouwd, merkt het COC op. Een belangrijk deel van de loonsverhoging voor de onderwijzers is trouwens niet te danken aan Vanderpoorten maar wel aan de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst IV die tijdens de vorige legislatuur werd afgesloten, meldde de CD&V-onderwijsspecialist Luc Martens. De 3 procent loonsverhoging, ten slotte, die in CAO VI werd afgesproken, is volgens de christelijke vakbond enkel en alleen een verdienste van de vakbonden. 'Vanderpoorten en haar blauwe familie waren immers tegen die loonsverhoging, maar zijn uiteindelijk onder zware druk gezwicht', zei Gust van Dongen, de secretaris-generaal van het COC. Ook Vanderpoortens verhaal over de toegenomen tewerkstelling is te rooskleurig gebracht, merken de COC en CD&V op. De extra jobs zijn lang niet altijd nieuwe betrekkingen maar wel nepstatuten die in volwaardige statuten werden omgezet. En de desastreuze toestand in het hoger onderwijs, waar de gesloten enveloppe ervoor zorgt dat er met minder middelen en minder personeel meer taken moeten worden uitgevoerd, werd door de minister bewust verzwegen. IdV