Advertentie
Advertentie

Leerlingenaantal buitengewoon onderwijs stagneert

(tijd) - Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stagneert sinds het schooljaar 2000-2001. Met die mededeling reageerde de Vlaamse minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, gisteren op een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid. Daaruit bleek dat in de jaren 90 de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs stelselmatig toenam.