Lege tolerantie en failliete integratie

Wie de discussies over het wel en wee van de multiculturele samenleving volgt en ernstig neemt, kan niet anders dan met verbazing vaststellen dat de twee meest gebruikte termen ook de meest problematische zijn: tolerantie en integratie. Deze op het eerste gezicht complementaire termen zijn crisistermen geworden. De titels van twee recent verschenen essaybundels maken duidelijk dat beide termen publiekelijk worden gedesavoueerd: 'Het failliet van de integratie?' en 'De lege tolerantie'.Erwin Jans