Advertentie
Advertentie

Leger rekent op 6.400 vrijwillige burger-reservisten

(tijd) - Burgers krijgen de kans deel uit te maken van de reserve van het leger. Daarvoor wordt een heel nieuw statuut uitgewerkt. Dat omvat niet alleen een luik over selectie en vorming, maar voorziet ook dat de reservisten een 'wedde' krijgen voor de prestaties die zij leveren. De ministerraad bevestigde vrijdag de krachtlijnen van de toekomstige militaire reserve.De huidige militaire reserve vermindert voortdurend, omdat het aantal ex-dienstplichtigen die er deel van uitmaken met het verdwijnen van de dienstplicht jaar na jaar vermindert. Ex-dienstplichtigen blijven acht tot vijftien jaar na hun dienstplicht tot de reserve behoren. Een hervorming van de reserve was dus noodzakelijk. Volgens de vrijdag door de ministerraad goedgekeurde hervorming komt er een verplichte en een vrijwillige reserve. Er komt een proefperiode van twee jaar, waarna het hele systeem wordt geëvalueerd. Deze testfase zal ook gebruikt worden om een beeld te krijgen van het potentieel aan kandidaat-reservisten.