Advertentie
Advertentie

Leger telde eind 1998 nog 42.850 militairen

(tijd) - Eind 1998 telde het leger 42.850 militairen, 900 minder dan in het begin van het jaar. Dat vernamen we van het kabinet-Landsverdediging. Daarmee is het streefdoel van 42.500 militairen, zoals vooropgesteld in het herstructureringsplan van oud-minister Leo Delcroix, zo goed als bereikt. Toch telt het leger te veel onderofficieren, een probleem dat nog tien jaar zal aanslepen.In het plan-Delcroix uit 1994 was vooropgesteld dat het leger tegen 1998 nog 42.500 militairen en 4.850 burgers zou tellen. Begin 1998 telde het leger nog 43.720 militairen en slechts 3.172 burgers. Afvloeiingsmaatregelen en een inperking van de rekruteringen leidden ertoe dat het leger eind 1998 netto 900 militairen minder telde. Er waren op het einde van vorig jaar 200 officieren en 900 onderofficieren minder, terwijl er maar 200 soldaten bijkwamen. (De disponibiliteitsregeling wierp vruchten af: 357 officieren, 1.673 onderofficieren en 436 soldaten maakten er gebruik van om het leger vroegtijdig te verlaten).