Legerhervorming blijft met problemen kampen

(belga/tijd) - Het leger blijft te talrijk om door het geslonken budget gedragen te worden. Minister van Landsverdediging Poncelet ziet op korte termijn geen andere oplossing dan het terugschroeven van het aantal aanwervingen. Maar vanaf 1998 wil hij dat het legerbudget minstens weer geïndexeerd wordt. En Defensie kan niet alleen blijven opdraaien voor de kosten van humanitaire opdrachten.Dat blijkt uit een tussenbalans van de legerhervorming die de minister gisteren voorlegde aan de ministerraad. De nota leert dat Poncelet het moeilijk blijft hebben met de erfenis van zijn voorgangers Delcroix en Pinxten. Onder Delcroix werd beslist het leger grondig te hervormen. Tegen eind 1997 moet het aantal militairen in een beroepsleger verminderd worden tot 47.500. Ontslagen werden uitgesloten. Wel kwam er een systeem waarbij andere overheidsdiensten boventallige militairen konden opnemen. Het succes was echter miniem. Er blijft een probleem voor ruim 4.200 militairen, 3.700 onderofficieren en 500 officieren. Poncelet pakte daarom uit met voorstellen voor vervroegde pensionering en vertrekpremies voor militaire dertigers. De andere betrokken departementen liggen echter dwars. Daarom schoof Poncelet de einddatum van de hervorming al op tot eind 1998. 'Ik kan op 21 maanden niet realiseren waaraan al vijf jaar tevergeefs wordt gewerkt', is de redenering.