Legertop Indonesië spekuleert over opvolging president Suharto

SINGAPORE (ips) - Hoewel de vijfde ambtstermijn van president Suharto pas in 1993 afloopt, is zijn opvolging al geruime tijd een heet hangijzer in de Indonesische politiek. Vooral binnen de Indonesische Strijdkrachten (Abri) wordt druk gespekuleerd over mogelijke opvolgers. Daarom is het volgens politieke waarnemers veelbetekenend dat de Abri op korte termijn - naar verluidt deze maand - een seminarie heeft gepland, waar gepraat zal worden over de rol van het leger in de toekomst van Indonesië.