Leider Stock Picker op 45 procent winst

(tijd) - Na tien weken is de beurswedstrijd Stock Picker in een konsolidatiefaze terecht gekomen. Belegger Thibault blijft met ruime voorsprong zijn leiderspositie behouden. Zijn startportefeuille van 500.000 frank heeft nu een waarde van 728.434 frank. Niet iedereen is zo gelukkig. Jos Verhoeve is de grootste verliezer van de jongste twee weken. Tien beursdagen waren goed voor een verlies van 19,7 procent, zodat zijn portefeuille slechts 447.284 frank meer waard is.Op 15 maart startte de beurswedstrijd Stock Picker, een initiatief van de beurs van Antwerpen en Uitgeversbedrijf Tijd (de uitgever van De Financieel-Ekonomische Tijd). De wedstrijd loopt nog tot 20 december en wordt tweewekelijks geëvalueerd. Op dit ogenblik zijn we dus aan de vijfde tussenstand toe.