Leiderschap in slechte tijden

Op basis van meer dan tien jaar ervaring heeft Zenit een nieuw model ontwikkeld, dat gebruikt wordt om leiderschapstijl van organisaties te laten evolueren naar een attractieve cultuur met meer motivatie en betrokkenheid. Die organisaties zullen ook beter kunnen omgaan met verandering en crisis. In dit model wordt duidelijk gemaakt hoe de manager concreet kan veranderen, maar tevens wordt de verantwoordelijkheid van de medewerkers benadrukt. Managers kunnen immers maar echt effectief zijn, als zij hun medewerkers kunnen overtuigen om ook hun vaardigheden en attitudes te laten evolueren. Het is dat gezamenlijke proces dat zowel de stijl van leidinggeven, alsook de organisatiecultuur indringend zal veranderen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 5 maart van 14u. tot 18u. en van 18.30u. tot 20u., casestudy door Bert Vermeiren, gewezen personeelsdirecteur van Lernout & Hauspie.Prijs: 499 euro (excl. 21% BTW).Inlichtingen: Tijd Academie, tel. 03/286.04.66, academie@tijd.be.Brownfields en bodemsanering, Europese en Vlaamse ontwikkelingenBodemsanering is al langer een actueel thema, niet alleen in Vlaanderen maar ook in de rest van Europa. Ook nu staat een aantal veranderingen op stapel. Tijdens deze lunchcauserie zal er naast recente ontwikkelingen op decretaal en jurisdictioneel vlak ook worden gesproken over het fenomeen brownfield in al zijn aspecten. De aanpak daarvan vereist een specifieke regeling, zowel juridisch als financieel. Tevens vergt de oplossing ervan een gecoördineerde aanpak. Daarnaast zal ingezoomd worden op enkele recente initiatieven die op Europees niveau genomen worden en die een belangrijke invloed kunnen hebben op de bodemsanering in Vlaanderen. Daarbij kan gedacht worden aan de steun voor bodemsaneringen. De sprekers zijn meester Dominique Devos en meester Geert van Calster.Waar: Hotel Le Meridien, Europakruispunt 3, 1000 Brussel.Wanneer: 14 maart van 12 tot 14.30u.Prijs: 49,50 euro (incl. BTW).Inlichtingen en inschrijvingen: Caestecker & Partners, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, tel. 02/500.15.32 (Inte Elsen), fax 02/512.63.66, inte.elsen@clm.be.Vruchtgebruik en vermogensoverdrachtDe rechtsfiguur van het vruchtgebruik wordt in de dagelijkse juridische praktijk steeds meer aangewend om, met zo weinig mogelijk verlies van controle en inkomsten, belangrijke vermogensbestanddelen te laten overgaan op de volgende generatie(s).Niettegenstaande het vruchtgebruik een oude en klassieke rechtsfiguur is (ontwikkeld in het Romeins recht), rijzen nog altijd vele interpretatiekwesties. Tijdens deze studienamiddag wordt daarom gepoogd te onderzoeken in welke mate dat vruchtgebruik op een creatieve wijze kan worden aangewend, om zoveel mogelijk die doelstelling van behoud van controle en inkomsten te realiseren. De analyse betreft zowel de burgerrechtelijke als de fiscale aspecten.Wanneer: 26 maart.Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen).Prijs: 225 euro (excl.21% BTW), inclusief documentatie, het themanummer Vruchtgebruik (Tijdschrift voor Notarissen).Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, www.mdseminars.be.Debiteurenbeheer: telefonisch incassoIn dit seminarie bekijken we hoe je een boodschap formuleert en hoe je helder kan communiceren. Verder besteden we ook aandacht aan een goede voorbereiding van het gesprek met kennis van de mogelijke houdingen en leren we hoe we de weerstanden en smoezen van de debiteur leren herkennen en hierop gepast kunnen reageren. We leren een gesprek leiden. De materie wordt telkens verduidelijkt met casestudies en rollenspelen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 17 april van 9.30u. tot 17u. met lunch.Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW).Inlichtingen: Tijd Academie, tel. 03/286.04.66, academie@tijd.be.Vereffening van een vennootschapDe sedert juli 1996 van kracht zijnde nieuwe vennootschapsrechtelijke regels en de sinds 1 januari 1998 van kracht zijnde nieuwe faillissementswetgeving werden onder meer geïnspireerd door bepaalde misbruiken van vennootschappen die probeerden zich aan de faillissementswetgeving te onttrekken.Vrijwillige vereffening was immers een van de manieren waarop sommige vennootschappen aan een faillissement trachten te ontsnappen.Maar naast die faillissementsproblematiek blijven er in de praktijk ook tal van andere juridische knelpunten inzake de vereffening van vennootschappen bestaan.Tijdens dit seminarie worden daarom enkele problemen in het kader van een vereffeningsprocedure grondig besproken en wordt, waar mogelijk, een praktische oplossing naar voren geschoven.Wanneer: 17 april.Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen).Prijs: 199 euro (excl. 21 % BTW).Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, www.mdseminars.be.Bedrijfsinterne milieuzorgHeel wat bedrijven moeten emissiemetingen of registraties uitvoeren en rapporteren aan de overheid. Ondernemingen die een veiligheidsrapport of een milieueffectenrapport moeten opstellen, voeren periodiek ook een milieu-audit uit.Voor diverse bedrijven geldt ook de verplichting tot het aanstellen van een milieucoördinator, die jaarlijks een verslag opmaakt van zijn adviezen. Dat verslag moet hij bezorgen aan de bedrijfsleiding, de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging).Maar elke onderneming moet ook terdege rekening houden met de ingrijpende maatregelen die de toezichthoudende ambtenaren van de milieu-inspectie kunnen nemen. Tevens bestaat er in het kader van de strafrechtelijke afhandeling van vastgestelde inbreuken overleg tussen de milieu-inspectie en de diverse gerechtelijke instanties. Tijdens deze studienamiddag geven de sprekers een antwoord op twaalf vragen die ze op basis van hun diverse praktijkervaringen als relevante problemen hebben ervaren.Wanneer: 16 april.Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen).Prijs: 199 euro (excl. 21 % BTW).Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent,tel. 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, www.mdseminars.be.Begeesterend leiderschapWat verwacht een medewerker van een goed leider? Wat is een goed leider? Meer dan 1.500 managers en medewerkers hebben op deze vragen een antwoord geformuleerd en hieruit werd een 70-tal factoren gedetecteerd voor een succesvol leider. Begin bij jezelf is de invalshoek van deze verrijkende workshop.Waar: Auditorium Tijd Academie, Posthoflei 3, 2600 Berchem.Wanneer: 18 april van 9.30u. tot 17u. met lunch.Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW).Inlichtingen: Tijd Academie, tel. 03/286.04.66, academie@tijd.be.Wilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.