Leidt het nieuwe EMS tot een devaluatie van de mark?

De laatste negen maanden heeft het Europees Monetair Systeem een turbulentie gekend die voor een regime van semi-vaste wisselkoersen op zijn zachtst gezegd vrij destabilizerend mag genoemd worden. Een tijdje heeft het voortbestaan van het systeem als dusdanig aan een zijden draadje gehangen. Nu de wisselmarkten weer even bedaard schijnen, blijven er toch nog een heleboel vragen open. Kan het huidige systeem de nodige monetaire stabiliteit garanderen en een vlotte overgang naar één gemeenschappelijke munt voor de Europese Gemeenschap mogelijk maken? Op een recente bijeenkomst van de Ekofin, waar de Europese ministers van financiën zitting hebben, werden twee rapporten voorgesteld die iets dieper op deze kwesties ingaan. Beide rapporten erkennen het falen van het zogenaamde harde EMS, dat vanaf 1987 van kracht was en dat werd gekenmerkt door het afzweren van pariteitsaanpassingen als instrument van ekonomische politiek. Door deze politiek van vaste wisselkoersen konden zich in bepaalde landen onevenwichten opbouwen die niet langer gekorrigeerd werden door een devaluatie van de munt.