Lenaerts hoofd ABOS?

(tijd) - De direktieraad van het bestuur voor ontwikkelingssamenwerking heeft Lenaerts voorgedragen voor de post van administrateur-generaal. De raad had de keuze tussen Lelièvre en Lenaerts, beiden van CVP-strekking. Lenaerts neemt de funktie van administrateur-generaal momenteel ad-interim waar en telt tevens de meeste dienstjaren. Of de regering de benoeming nog zal doorvoeren, is met de krisis echter onzeker.