Advertentie
Advertentie

Lendit biedt op Sint-Kruis

(tijd) - Lendit biedt op 1.000 vastgoedcertificaten Sint-Kruis en geeft 140.000 frank per certificaat. Het bod gebeurt in samenwerking met De Federale Verzekeringen. De certificaten die in het kader van het bod worden verworven, zullen verdeeld worden onder beide partijen naar rato van 55 procent voor Lendit en 45 procent voor De Federale Verzekeringen. Op dit ogenblik bezitten beide bieders 371 certificaten Sint-Kruis, wat 13,7 procent van het totaal aantal vertegenwoordigt. Die aandelen werden op de beurs aangekocht tegen prijzen die sterk beneden de biedprijs lagen. Het huidige bod op 1.000 certificaten vertegenwoordigt 37 procent van de uitgegeven certificaten en 43 procent van de certificaten die de bieders nog niet in handen hebben.