Lenfant pleit voor speciale saneringslening

(tijd) - Senator Lenfant (PSC) wil dat de overheid een speciale saneringslening uitschrijft om de rijksschuld te financieren. Deze lening zou tegen een zeer lage rente moeten worden uitgegeven. In ruil kunnen de inschrijvers fiskale amnestie genieten.