Leraren roken het minst

(tijd) - Vergeleken met de hele bevolking en sommige andere groepen, zoals jongeren, vrouwen en artsen, roken leraren het minst. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Europese kommissie in de twaalf EG-landen uitvoerde, in het raam van het programma "Europa tegen de kanker'.