Leren is in het begin belangrijker dan hoog loon

Jos Clijsters (52) is sinds 1 oktober van dit jaar CEO IPS bij Fortis Bank België. IPS staat voor individuals, professio- nals, small enterprises. Clijsters is al geruime tijd actief in de financiële wereld. Hij startte in 1979 bij Ibel (Copeba-groep) als manager investeringsprogrammas en twee jaar later trad hij in dienst van de Generale Bank (nu Fortis Bank), waar hij de marketingfilosofie in de praktijk mocht brengen. Clijsters begon zijn loopbaan echter in een heel andere sector. Hij trad in 1974 als assistant product manager in dienst van de Unilever-werkmaatschappij Hartog.Clijsters studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de KU Leuven en volgde daarna nog een eenjarige opleiding bedrijfsconsulent. Aan de universiteit trok het vak marketing hem het meest aan: Marketing combineert het zakelijke en het emotionele en ligt op de grens van de exacte en de humane wetenschappen. Hij solliciteerde ook consequent bij bedrijven met een sterke marketingtraditie: Procter & Gamble, Nestlé, Henkel, Unilever. Ik had de keuze en nam Unilever, zegt Clijsters. Unilever had een meer Europese cultuur en die leek hem aantrekkelijker de Amerikaanse. En Unilever had een duidelijk opleidingstraject. Hij belandde bij Hartog, dat toen Unox, Royco, De Betuwe en Calvé produceerde. Als assistant product manager liep hij aanvankelijk mee met de product manager. De job van product manager bracht hem ook in contact met alle facetten van het bedrijf: productontwikkeling, productie, de concurrentie. Het is de ideale job om te leren wat business is, want alles komt er samen. Als product manager krijg je ook snel vrij veel bevoegdheden, vindt Clijsters.Twee jaar was hij assistent. Heeft hij in die periode fouten gemaakt? Ongetwijfeld. Iemand die niet regelmatig een fout maakt, is iemand die niet veel doet. En over het algemeen laat een goed draaiend bedrijf ook ruimte om te ondernemen. Je merkt dan dat je niet alles kunt.Clijsters had al vanaf het begin niet de bedoeling zijn hele loopbaan bij Unilever af te werken. Hij zag in de multinational een goede leerschool en had zich voorgenomen er een jaar of vijf te blijven. Maar Clijsters stelt dat hij die periode niet als de student heeft doorgebracht. Je levert ook wat af in waarde voor het bedrijf. Maar ik vind bijleren in de eerste job die je doet belangrijker dan een hoog salaris. Je investeert die jaren in jezelf. Je komt van de universiteit, hebt veel theoretische kennis, maar je kent weinig van de praktijk.Wat heeft Clijsters dan vooral meegekregen in de praktijkopleiding bij Unilever? In de eerste plaats het marketingdenken, de diepe marketingcultuur, zoals hij dat noemt. En in de tweede plaats de discipline. De eerste werkomgeving drukt een stempel op je. Er werd hard en goed gewerkt. Die discipline blijft je tekenen voor de rest van je leven. AVP