Leren leren dank zij de computer

Voor duizenden jongeren stijgt de spanning weer. Enkelen zitten waarschijnlijk al hele dagen boven de boeken, voor anderenmoet deze eenzame arbeid nog beginnen. Zoals elk jaar zal bij een groot aantal studenten nu of bij de examens blijken dat hun leermethode gebrekkig of onbestaande, is. Onder het motto 'beter laat dan nooit' kunnen ze die leermethode nu ook op computer bijschaven of onder de knie krijgen.