Leren ondernemen: VS als schoolvoorbeeld

Vlaanderen telt te weinig ondernemers, daar is de Vlaamse overheid zich duidelijk van bewust. In een poging de ondernemingsdrift van de jeugd aan te zwengelen is het ontwikkelen van een ondernemersattitude vanaf dit schooljaar in de eindtermen van het onderwijs opgenomen. Ook de ondernemersplanwedstrijd moet studenten hoger onderwijs aanzetten tot het maken van een business plan, wat bekroond zou worden met startkapitaal voor de realisatie van het concept. Maar kan je jongeren echt leren ondernemen of moet je als ondernemer geboren worden? Wij keken hoe het er aan toe gaat in de Verenigde Staten, nog steeds het walhalla voor ondernemers. Steven SAMYN ILLUSTRATIE: IEF CLAESSEN