Advertentie
Advertentie

Lesgevers van Ordina extra gemotiveerd

Bij onze noorderburen staat het idee van bedrijfsleiders voor de klas al iets verder. Zo zendt het advies- en ICT-bedrijf Ordina consultants tijdens hun werktijd naar scholen. Onder de toepasselijke naam Bedrijven in de klas spijkeren ze de leerlingen bij in informatica, wiskunde of economie. We sluiten een contract van langere duur met scholen in de buurt. Onze mensen nemen dus gedurende een trimester of semester de verantwoordelijkheid op voor een bepaald vak, zegt Tom Rodriguez. Hij is lid van de raad van bestuur van Ordina en voorzitter van de stichting Maatschappelijk Ondernemen. Dit project strekt beide partijen tot voordeel, gaat hij verder. In Nederland heerst er een groot tekort aan leerkrachten in bovengenoemde vakken. Deze leemte helpen wij opvullen. De leerlingen krijgen praktijkgericht onderwijs en dat werkt heel stimulerend.Voor Ordina is de winst vooral indirect. Onze mensen worden door het lesgeven snel geschoold in didactische vaardigheden. Dat kunnen ze ook gebruiken voor andere opdrachten, zoals bijvoorbeeld het geven van presentaties. De lessen worden trouwens gewoon opgenomen in het werkrooster.Ook voor de personeelsmotivatie is dat een goede zaak. Het project levert ons bedrijf ook heel wat publiciteit. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Op lange termijn resulteert het engagement misschien ook in een meer gekwalificeerde instroom van werkkrachten. De kwaliteit van het Nederlandse informaticaonderwijs laat heel wat te wensen over. Als je daarvoor mensen vanuit het bedrijfsleven inzet, komt dat onze sector op termijn ten goede.In 2001 draaide dit project in drie scholen in Utrecht, Gouda en Den Haag. Het is nu geëvalueerd en tot een nationaal project gemaakt. Volgend schooljaar gaan minstens 50 mensen van Ordina lesgeven. We hopen tot een bedrijvengroep te komen van 200 lesgevers. Tot nu toe hebben KPMG en Randstad bevestigd dat ze in het project stappen. Dit lost het probleem nationaal natuurlijk niet op, maar het is wel het begin van een beweging. AV