Lessen uit de monetaire 'ontordening'

Net nu is het een halve eeuw gelegen dat te Bretton Woods (VS), nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, de beroemde konferentie plaats vond, die de grondslag legde voor het na-oorlogse monetaire stelsel en de oprichting van het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank.