Lessius-netwerk Vlaamse Who's who

(tijd) - Het aandeelhouderschap van Lessius leest als een Vlaamse Who's Who van nieuwe welgestelden, die vaak gelieerd zijn met de Gentse Vlerickschool. Slaagt het Lessius-netwerk er in het 'Buddenbrooks-syndroom' te vermijden, dat zo zwaar de traditionele Franstalige bourgeoisie trof, dan heeft het nog een mooie toekomst.Op vrijdag 22 januari 1988 zag Lessius het levenslicht. 26 aandeelhouders droegen tezamen 85 miljoen frank aan. Onder de oprichters waren de bekendste namen Louis Verbeke (Loeff Claeys Verbeke), Piet van Waeyenberge (Ecoval/De Eik), Jean van Marcke (Ets. R. van Marcke Sanitair & Verwarming), Johan de Muynck (Groep Van Roey), Daniël Coopman en Luc de Bruyckere (Ter Beke), Ferdinand Huts (Katoen Natie), Jean van Milders (Carestel), Luc Geuten en Leon Seynaeve (Carpetland, Brantano), Rik Muller (C&A), Herman Santens (Groep Santens), Luc Hanssens (Egon Zehnder), Emmanuel van Thillo (toen Spaarkrediet), Catherine en Michel Sabbe (toen Prado) en Johan van Tieghem (toen Neirynck).