Letargische eindejaarsstemming

(tijd) - De eindejaarsperiode is stereotiep een periode die tot een zekere beleggingsaversie leidt. Maar ditmaal is er ook een wat dieperliggende oorzaak. De meeste spekulanten en investeerders zitten op massale winsten via hun obligatiebeleggingen. Want nagenoeg elke obligatiemarkt, wereldwijd, kreeg een aanhoudende trend van dalende rentes te verwerken. Momenteel lijkt het tij in de VS echter te keren en zet de Europese trend zich trager dan verwacht door.