Leterme haalt uit naar voorganger Tavernier

(tijd) - De discussie over Europese landbouwsubsidies leidde gisteren in het Vlaams Parlement tot een zware uitval van de Vlaamse minister van Landbouw, Yves Leterme (CD&V), naar Jef Tavernier (Groen!), een van de voorgangers van Leterme tijdens de vorige regeerperiode. Leterme maande Tavernier aan 'een toontje lager te zingen' in het debat.