Leterme in de aanval tegen Slangen

(tijd) - De voorzitter van de kamerfractie van de CD&V, Yves Leterme, vermoedt dat Noël Slangen een gunningsprocedure van de federale overheid heeft beïnvloed. Het Oost-Vlaamse bedrijf Ecoconsult kwam als beste gerangschikt uit een selectieprocedure voor de gunning van de communicatiebegeleiding van de Copernicus-hervorming van de ambtenarij. Ook het bedrijf van Slangen, de communicatie-adviseur van premier Guy Verhofstadt, diende een offerte in en kwam als derde uit de procedure. Maar de opdracht werd niet toegekend. Ecoconsult kreeg een brief waarin de overheid uitlegde dat de opdracht werd uitgesteld. Volgens Leterme gebruikte Slangen zijn interne informatie om de procedure te beïnvloeden. Leterme stelt deze week een mondelinge vraag aan de premier over de zaak.De voorzitter van de Kanselarij, Luc Coene, ging gisteren in het VRT-progamma Ter Zake in discussie met de Knack-journalist Dirk Draulans, die in het jongste nummer van het weekblad over de zaak bericht. Volgens Draulans had Coene al een brief gestuurd aan Ecoconsult waarin het contract aan het bedrijf toegezegd werd. Pas na tussenkomst van een medewerkster van Slangen, die ook voor de premier werkt, kwam er een melding dat de zaak uitgesteld werd.Coenen ontkende dat hij ooit een brief getekend had waarin het contract al toegekend werd. Wel klopt het dat de campagne uitgesteld werd. Maar dat kwam volgens hem omdat een belangrijk onderdeel van de Copernicus-hervorming, de aanduiding van de nieuwe topambtenaren, vertraging had opgelopen.Toen Slangen in dienst trad bij premier Verhofstadt zei hij wel dat zijn bedrijf geen andere opdrachten voor de federale overheid meer zou uitvoeren. Het lijkt er op dat die belofte ondertussen vergeten is. RS/IB