Leterme stelt wijziging belastingregime voor

(tijd) - Conjunctuurgevoelige bedrijven moeten hun verliezen kunnen verrekenen met winsten uit het verleden. Dat vindt de Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V). Hij heeft daarover een wetsvoorstel bezorgd aan de federale regering. Ondernemers kunnen hun geleden verliezen al aftrekken van toekomstige winsten, maar nog niet van vroeger behaalde winsten. Volgens Leterme kan zo'n hervormd fiscaal stelsel de financiële stabiliteit van bedrijven ten goede komen.