Leterme werkt aan herstel vertrouwen

(tijd) - De Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V), was gisteren de hele dag in de weer om de samenhang in zijn coalitie te herstellen. Hij kreeg daarbij de steun van VLD en sp.a, die dan toch vertrouwenwekkende voorstellen indienden. Vooral de onzekerheid of de Vlaamse regering na de BHV-crisis nog degelijk kan besturen, zit Leterme dwars.