Leu verwacht verbeterd resultaat over 1992

ZURICH (reuter) - De Zwitserse Leu Holding, gekontroleerd door de financiële dienstengroep CS Holding, verwacht een winstgroei voor het lopende boekjaar ondanks het licht tegenvallende resultaat voor het voorbije halfjaar. Leu Holding, de eigenaar van de gerenommeerde Bank Leu, maakte gisteren bekend dat de netto-winst over het eerste halfjaar 41 miljoen Zwitserse frank bedraagt, tegenover 68 miljoen het jaar voordien. In een kommentaar bij de halfjaarcijfers legt Bank Leu uit dat de bedrijfskosten wel degelijk in de hand gehouden werden, maar dat de inkomsten niet meteen aan de verwachtingen beantwoordden. Er werden intussen maatregelen getroffen om de inkomsten aan te zwengelen en die zouden in de tweede jaarhelft van 1992 al hun vruchten moeten afwerpen.