Leugens, grove leugens en statistieken

(reuter) - Benjamin Disraeli, een Brits eerste minister in de negentiende eeuw, placht te zeggen dat er drie soorten leugens zijn: leugens, grove leugens en statistieken. Nogal wat economen zijn geneigd hem gelijk te geven. De officiële statistieken die te pas en te onpas worden gepubliceerd, blijken niet overeen te komen met de snel veranderende maatschappelijke context.Dat steeds meer landen evolueren van een industriële naar een diensteneconomie, lijkt zonder meer duidelijk. Toch blijkt dat niet altijd uit de statistieken. De VS zijn een voorbeeld van een economie die de jongste jaren steeds meer gericht is op dienstverlening. Toch blijkt dat de meeste statistieken die worden gepubliceerd, betrekking hebben op de secundaire sector. De reden is dat de officiële statistische organen niet kort genoeg op de bal zitten.