Leuvens gerecht krijgt geen hulp van collega's uit Monaco

(tijd) - Het gerecht van Monaco laat al wekenlang na vragen van het Leuvense gerecht in de zaak-Goven te beantwoorden. 'Het is alsof de man in Monaco bescherming geniet', heet het in gerechtskringen. Intussen lijkt de gevluchte ex-KBC-bankier Erik Goven een kat- en muisspelletje met het gerecht te spelen. Sinds zijn verdwijning eind januari 1999 heeft hij met familieleden en vrienden contact gehouden zonder dat het gerecht het wist. In het fiscaalvriendelijke Monaco betrok Erik Goven, die als hoofd van de Private Banking van de regionale KBC-zetel Leuven een tiental klanten voor zo'n 850 miljoen frank oplichtte, een appartement dat hij enkele weken na zijn verdwijning heeft opgezegd. Het Leuvense gerecht wilde op dat ogenblik van de collega's uit Monaco de toelating krijgen om in het appartement te gaan rondneuzen in de hoop er aanwijzingen te vinden over zijn schuilplaats. Dit eerste verzoek werd teruggestuurd omdat de vraag tot wederzijdse rechtshulp geen vertaling bevatte van de Vlaamse inschrijvingen op de officiële stempels van het Leuvense gerecht. Dit mankementje werd rechtgezet, maar op het tweede verzoek kwam nog geen antwoord. Door het getreuzel van het gerecht in Monaco is een bezoekje aan het appartement niet langer interessant: een nieuwe huurder heeft er zijn intrek genomen.