Leuvense Handelskamer bezorgd over ekonomie

LEUVEN (belga) - In haar jaarverslag 1991 toont de Kamer voor Handel en Nijverheid van het arrondissement Leuven zich bezorgd over de evolutie van de ekonomie in de regio. Het aantal afgeleverde exportdokumenten aan bedrijven uit de streek is gedaald met 10 procent. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen nam voor het eerst sinds jaren toe en dit met ruim 10 procent. De Kamer wijst voorts op diverse belangrijke bedrijfsherstruktureringen die eveneens niet zonder invloed zijn op de tewerkstelling. Het gebrek aan bedrijfsgronden in het arrondissement Leuven legt daarbij een zware hypoteek op het aantrekken van nieuwe investeerders, aldus de Kamer.