Leuvense profs over onderwijsschulden

(tijd) - De Vereniging van Vlaamse Professoren Leuven, de Leuvense Organizatie van Vlaamse Assistenten en Navorsers en de Vlaamse Leergangen Leuven protesteren in een brief aan onderwijsminister Coens tegen de beslissing van de nationale regering om 5,1 miljard franstalige onderwijsschulden uit het verleden kwijt te schelden, tegenover slechts 0,2 miljard voor het nederlandstalig onderwijs.