Levendige handel

Op de Financiële Termijnmarkt vond een levendige handel plaats. De koersbewegingen, eerst prijshoudend en later onder invloed van Wall Street in herstel, gaven voldoende aanleiding tot handel waarbij vooral futures op de EOE-index gevraagd werden. Het juli-FTI kontrakt steeg daardoor van 305,73 naar 308,30. De totale omzet beliep 2.400 kontrakten.