Levensverzekeraar Belstar verwacht groei premieomzet van 55 procent

ANDERLECHT (tijd) - De premieontvangsten van de levensverzekeringsmaatschappij Belstar zullen dit jaar oplopen tot 600 miljoen fr. tegen 388 miljoen fr. in 1993. Na het derde kwartaal bedraagt de groei 175 miljoen fr. Tegen het jaar 2000 mikt Belstar op een premie-omzet van 2 mrd. fr.Belstar kwam in 1988 op de Belgische levensverzekeringsmarkt en zette sindsdien elk jaar dubbele groeicijfers neer. Eerst diende de verkoop van hypoteekleningen met gemengde levensverzekeringen èn winstdeelneming als motor van de groei, later waren dat vooral de zeer flexibele levensverzekeringen. Begin 1993 lanceerde Belstar als eerste een nieuw assortiment invest-produkten en levensverzekeringen met beleggingsfondsen. De maatschappij stapte hiervoor in zee met de Robeco-fondsen. Als enige Belgische levensverzekeraar verkoopt Belstar ook gemengde levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen. De maatschappij gaat er prat op dat ze daardoor ook het breedste gamma van levensverzekeringen aanbiedt op de Belgische markt. Op de hypoteekmarkt beschikt Belstar over een portefeuille van 5,5 miljard fr. die elk jaar met 1 miljard aangroeit. De maatschappij neemt daarmee 10 procent van de totale jaarlijkse hypoteekproduktie door Belgische verzekeraars voor haar rekening.