Levensverzekering gekoppeld aan aandelenfonds scoort het best

De lancering van nieuwe, sterk financieel getinte levensverzekeringsproducten heeft de markt van de levensverzekeringen in 1995 fors de hoogte ingejaagd. Vooral verzekeringsbons en - ondanks hun schitterend rendement - in mindere mate levensverzekeringen met variabele opbrengst stonden in de gunst van het publiek. In 1996 verzwakte het succes van de verzekeringsbons als gevolg van gevoelige rentedalingen. Hoewel klassieke individuele- en groepsverzekeringen nog steeds het gros van de portefeuille en van de premieomzet uitmaken, zijn de financiële levenproducten ook in ons land in opmars.De totale levensverzekeringsmarkt was in 1995 187 miljard frank groot tegen 164 miljard frank in 1994 en omvat zowel particuliere levensverzekeringen als groepsverzekeringen. De beste prestaties komen van levenmaatschappijen die nieuwe financiële producten verkopen. Zo rukt ASLK Verzekeringen snel op dankzij het succes van zijn verzekeringsbon. Als grootste maatschappij voor particuliere levensverzekeringen realiseerde ASLK in 1995 een omzet voor levensverzekeringen van 25,6 miljard tegen 19,6 miljard (+ 30,7%) in 1994. Het marktaandeel steeg van 12,24 naar 13,66 procent. ASLK profiteerde in 1995 natuurlijk van de explorerende markt van verzekeringsbons. In het voorjaar kwam 1.000 miljard frank aan kasbons en staatsleningen vrij op de Belgische beleggingsmarkt. Zowel Belgische als Luxemburgse levensverzekeraars pikten hun graantje mee. Alpha Life en Omniver Leven, twee levensverzekeringsmaatschappijen die exclusief verkopen langs het kantorennet van hun respectieve bank, de Generale Bank en de Kredietbank namen in 1995 stormenderhand de zesde en zevende plaats in op de levenmarkt dankzij de verkoop van verzekeringsbons. Alpha Life groeide met 117 procent tot 6,7 miljard frank premieomzet en Omniver Leven verdriedubbelde zelfs zijn premieomzet tot 6,24 miljard frank (+ 224%). De verkoop van verzekeringsbons doet de premieomzet zeer snel aangroeien omdat haast uitsluitend eenmalige koopsompremies worden betaald in plaats van jaarlijkse premies. Er moet dus elk jaar een even sterke verkoopinspanning geleverd worden om de premieomzet op peil te houden. Bovendien hebben de verzekeringsbons een looptijd van ten hoogste acht jaar zodat de portefeuille veel sneller op eindvervaldag komt.