Levensverzekeringen knagen aan winst verzekeraars

(tijd) - Het gegarandeerde rendement op de levensverzekeringen drukt de rendabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen. 'Het water staat de verzekeraars nog niet aan de lippen, maar veel portefeuilles zijn verlieslatend', zegt Birgit Hannes, directeur van Assuralia. Dat is de beroepsvereniging van verzekeraars.