Leverbare effekten hypotekeren Brusselse beurs

(tijd) - België dreigt internationaal geleidelijk in het isolement te verzeilen, wanneer het hardnekkig blijft vasthouden aan 'papieren' handel. Terwijl meer en meer andere landen de overstap maken naar gedematerializeerde handel, lijkt ons land op dit vlak veeleer de klok terug te willen draaien. Het is een open vraag of het een juiste houding is hardnekkig vast te houden aan papieren effekten, op een ogenblik dat de automatizering zich wereldwijd doorzet en bijvoorbeeld krantenuitgevers onderzoeken of ze hun produkt niet langs elektronische weg en via modem bij de klant kunnen brengen. Vorige week blokletterde een Nederlands dagblad, met name de zakenkrant Het Financieele Dagblad, dat het Nederlandse elektro-concern Philips van al zijn aandelen aan toonder wil maken, met inbegrip van diegene die op de beurs van Brussel genoteerd staan. In reaktie hierop lanceerde de Brusselse beursvoorzitter Henri Servais het voorstel om als tussenoplossing voortaan in Brussel certifikaten aan toonder van Philips te noteren. Dit stuitte op weinig entoesiasme bij de Nederlanders. 'Wij vinden K-stukken (aandelen aan toonder) niet meer van deze tijd en vinden één notering voldoende', verklaarde een woordvoerder van Philips.