Levote dietjes

Bill Callahan was, voor zover wij dat konden inschatten, steeds een wat iele, wereldschuwe singer-songwriter die zich voornamelijk schuilhield in de buurt van Sacramento, Californië, en af en toe onder het pseudoniem Smog naar buiten kwam met een ingetogen langspeelplaat vol breekbare, door country (zowel de muziek als het gevoel) beïnvloede liedjes. Dongs of Sevotion, zijn nieuwe album nuanceert die stelling een beetje.Tom PEETERS