Lexicon

Alfanumeriek : samentrekking van de woorden alfabetisch en numeriek. Betekent dat de informatie zowel letters als cijfers kan bevatten. Autonomie : de maximale tijd dat je met een apparaat kan werken tussen twee heroplaadsessies. Bieper : zie pager CT0, 1, 1+ en 2 : de verschillende klassen van draadloze telefoons. CT staat voor "Cordless Telephone'. CT0 was de allereerste groep die vooral uit (niet-goedgekeurde) apparaten uit het Verre Oosten bestond. CT1 omvat het merendeel van de draadloze telefoons die nu in de huiskamers gebruikt worden, terwijl CT1+, de 80 kanalenversie van CT1, een overgang vormde naar CT2, de tweede generatie draadloze apparaten, bijzonder klein en licht, maar met het nadeel dat je alleen zelf kan oproepen en niet opgeroepen worden. DCS : Data Communication Service, naast het telefoon- en telexnet, het derde publieke kommunikatienetwerk in ons land. Het brengt, via telefoonlijnen, gegevens over tussen computers. Decibel : eenheid waarmee de sterkte van een signaal wordt uitgedrukt, gewoonlijk afgekort tot dB. DECT : Digital European Cordless Telecommunications, de nieuwste technologie voor draadloze mobiele kommunikatie. Het draadloze apparaat zou alle funkties van een normaal telefoontoestel hebben en bovendien ook geschikt zijn voor de overdracht van digitale gegevens. Direkt kiesgeheugen : geheugen in een telefoontoestel of telefax waaronder een aantal telefoonnummers opgeslagen zitten. Ze kunnen opgeroepen en automatisch gevormd worden door het indrukken van één enkele toets. Frekwentie : onderdeel van het elektromagnetische spectrum dat voor draadloze overdracht gebruikt wordt, meestal uitgedrukt in Hertz (Hz). Voor telekommunikatie staan verschillende frekwentiebanden ter beschikking, bv. 88 tot 107 MHz voor FM- radio, 450 MHz voor de mobilofoon, enz. (1 MHz = één miljoen Hertz). GSM : Global System for Mobile communications, een digitaal systeem voor mobilofonie dat weldra over heel Europa gebruikt zal worden. Voordelen zijn een hoge gesprekskwaliteit, kleine apparaten, een grote kapaciteit en het feit dat je over heel Europa kan bellen door gebruik te maken van een chipkaart met daarop jouw unieke kode. Handenvrij : de mogelijkheid om in de wagen met een mobilofoon te telefoneren zonder dat je handen het stuur moeten loslaten, via een mikrofoon en een luidspreker.Iridium : een kommunikatiesysteem dat door Motorola ontwikkeld werd en in 1998 van start zou moeten gaan. Het omvat 66 satellieten waarmee je in verbinding kan treden via een kleine draadloze telefoon, zonder bijkomende antennes. Het toestel zal ook voor gewone aardse telefoonverbindingen kunnen gebruikt worden. Kiesherhalingstoets : na één druk op deze toets wordt automatisch het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw gevormd. LCD : Liquid Crystal Display, een beeldscherm waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een beeldbuis maar van vloeibare kristallen. Best bekend van digitale horloges en draagbare computers, maar ook in toenemende mate toegepast in draadloze telefoons. LED : Light Emitting Diode, een lichtgevende diode, meestal gebruikt als signaallampje om aan/uit-toestanden weer te geven. MHz : Megahertz, of één miljoen Hertz. (zie Frekwentie) NMT 450 : Nordic Mobile Telecom 450 MHz, het huidige netwerk voor de mobilofonie in ons land. Numeriek : vaak synoniem voor "digitaal'; bij displays e.d. de mogelijkheid om enkel cijfers af te beelden. Off site paging : soms ook "wide area paging' genoemd; het "opbiepen' van een korrespondent door middel van het publieke semafoonnet. (zie ook Pager) On site paging : het oproepen van een korrespondent via een private telefooncentrale binnen een gebouw of bedrijfsterrein. (zie ook Pager) PABX : Private Automatic Branch Exchange, automatische huistelefooncentrale die toelaat gesprekken binnen een gebouw rechtstreeks onderling te verbinden of door te schakelen naar het openbare telefoonnet. Pager : ook bieper of semafoon genoemd. Een piepklein ontvangertje dat de gebruiker toelaat om 't even waar hij zich bevindt "opgebiept' te worden zodat hij weet dat er een telefoonoproep voor hem is. Bestaat in drie vormen : enkel een bieptoon (Sematone bij Belgacom), bieptoon plus afbeelding van het op te roepen nummer op een LCD-schermpje (Semadigit), en bieptoon plus afbeelding van het nummer en een korte boodschap op een iets groter schermpje (Semascript). Voor het oproepen kan een pager, in omstandigheden waar stilte vereist is, in de plaats van de bieptoon ook gebruik maken van een oplichtend lampje of een vibrator die een trilling verwekt.PIN kode : Personal Identification Number, een kode die bestaat uit een aantal cijfers die een gebruiker intikt om zich te identificeren teneinde toegang te krijgen tot een netwerk. Een soort van gesofistikeerd wachtwoord dus. Reikwijdte : de afstand die je een draadloze telefoon van een basisstation mag verwijderen vooraleer het signaal verzwakt. RIC-kode : unieke kode die aan een semafoon wordt toegekend en die gebruikt wordt om hem op te roepen. Roaming : de mogelijkheid om met een mobilofoon van het ene land naar het andere te rijden zonder verlies van signaal door het gebruik van een eenvormige standaard. (zie ook GSM) Scramble : het opzettelijk verdraaien van signalen (encoderen of encrypteren) voor transmissie zodat ze nog enkel begrijpelijk zijn voor wie over een descrambling-apparaat beschikt dat de signalen terug in hun normale vorm kan omzetten (decoderen of decrytperen). Semafoon : zie Pager. Smartcard : een kaart ter grootte van een kredietkaart, voorzien van een geïntegreerde schakeling of chip met daarop een bepaalde kode. Wordt o.m. gebruikt voor het decoderen van gescramblede satellietsignalen en voor de identifikatie van de gebruiker van een portofoontoestel. (zie ook GSM) Speaker-phone : een luidspreker die in een telefoontoestel of mobilofoon ingebouwd is en die je toelaat mee te luisteren zonder de hoorn te moeten vasthouden. (zie ook Handenvrij) Standby : waaktoestand van een toestel waarbij het nog wel onder stroom staat maar alle funkties niet meer geaktiveerd zijn, zodat het minder stroom verbruikt. Verkorte nummering : systeem waarbij in telefoon- of faxtoestellen een telefoonnummer kan gekozen worden door slechts enkele toetsen in te drukken. Watt : eenheid van elektrisch vermogen, wordt zowel gebruikt om uit te drukken wat een elektrisch apparaat aan stroom verbruikt, als om aan te geven hoe krachtig een zender of een versterker is. Zendvermogen : vermogen waarmee een zender mag uitzenden, meestal uitgedrukt in Watt.(zie ook Watt)