Advertentie
Advertentie

Liberale vakbond staakt niet tijdens Euro 2000

(tijd) - De liberale ambtenarenvakbond (VSOA) trekt zijn stakingsaanzegging in voor tien speeldagen van Euro 2000, het Europees voetbalkampioenschap dat in België en Nederland georganiseerd wordt, in. Dat meldde VSOA-woordvoerder Jan Schonkeren woensdag. Op 25 mei diende de bond de stakingsaanzegging in uit onvrede met de politiehervorming. Het VSOA telt vooral veel leden bij het rijkswachtpersoneel.Afgelopen vrijdag verkregen wij in het onderhandelingscomité een aantal toezeggingen. Om de besprekingen niet te hypothekeren, beslisten we niet te staken tijdens Euro 2000. Op tafel liggen voorstellen over een betere inschaling van mensen met een universitair diploma die tot het officierenkader behoren en sociale begeleidingsmaatregelen voor het basiskader. Ook worden bepaalde brevetten beter gevaloriseerd. Deze toezeggingen passen in het afgesproken budget, al worden er wel herschikkingen doorgevoerd. Sommige toezeggingen zijn ook kosteloos, zegt Schonkeren. PromotieEerder zei de minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, dat hij er niet aan dacht het akkoord over de inschaling van de politiemensen, dat hij met de andere bonden op 18 april ondertekende, op de helling te zetten. Op 18 mei kreeg de liberale bond nog 4.000 rijkswachters en politiemensen op straat om te protesteren tegen het akkoord. De bond vreesde dat door het akkoord de mensen in het basiskader van de eenheidspolitie bijna geen promotiekansen meer zouden hebben. Rijkswachters van de BOB zouden niet benoemd kunnen worden in juridische secties. Agenten en rijkswachters moeten in grote politiezones werken. De VSOA was ook niet tevreden dat in het akkoord niets stond om die grote verplaatsingen te vergoeden. IdV