Liberale vakbond trekt met afschaffing loonnorm naar sociale verkiezingen

(tijd) - De ACLVB vraagt de regering de wet op de concurrentiekracht te herzien. De liberale vakbond noemt de loonmatiging niet langer houdbaar in tijden van hoogconjunctuur. Het volstaat niet meer de loonkosten met die van de buurlanden te vergelijken. We moeten ook rekening houden met de productiviteit, stelt nationaal voorzitter Guy Haaze. De vakbond trekt naar de sociale verkiezingen met 15.681 kandidaten in 1.852 bedrijven.