Advertentie
Advertentie

Liberalen brossen regelmatig

(tijd) - CVP-kamerlid Karel Pinxten heeft een lijstje opgemaakt van de kamerleden die tussen oktober 1992 en februari 1993 bij belangrijke stemmingen afwezig waren. Peter Berben (VLD), Johan Sauwens (VU) en Alain Van der Biest (PS) misten alle stemmingen. Luc Van Den Bossche (SP) was een keer aanwezig. Ook tussen de partijen bestaan er verschillen. Bij de VLD en de PRL was meer dan de helft van de leden meer dan 50 procent van de stemmingen afwezig. Guy Verhofstadt miste 8 van de 13 stemmingen, Pierre Chevalier 10, Jean Gol 10 en Jaak Gabriëls 9. Ook de leden van Rossem en de Volksunie vallen op door hun afwezigheid. Alle andere partijen halen goede punten. Bij de meerderheid waren slechts 7 van de 119 kamerleden meer dan de helft van de stemmingen afwezig. Hieronder bevinden zich 5 ministers. Het Sint-Michielsakkoord voorziet dat ministers geen deel meer mogen uitmaken van het parlement.